Hoa Hậu Áo Dài 2016 với chủ đề Trăng! Một chữ “Trăng” thôi đã thay cho ngàn lời. Cũng như năm trước đây, chủ đề một chữ “Yêu” đã làm San Jose dậy sóng…, vì thiên hạ mải lo “Yêu”. Năm nay, cũng chỉ một chữ “Trăng”. Trăng một mình, nhưng không cô đơn, vì chúng tôi luôn luôn có bạn! Hoa Hậu Áo Dài 2016, nơi hội ngộ của những giai nhân trong ánh Trăng!

Location: Santa Clara Convention Theater
Address: 5001 Great America Pkwy, Santa Clara, CA 95054
Time:Show starts at 2pm and ends at 7:00pm
Date: Saturday, January 16, 2016

Admission Prices:
    • General seating for $35
      (these seats are in the back and border of the theater)
    • VIP seating for $55
      (these seats are in the middle of the theater)
    • Sponsor seating for $100
      (these seats are near the front and center of the stage)

Line Break

Pageant Poster 2016